Startsida Yrken

Farfar
Farmor
Morfar
Mormor
Far o mor
Dan
Sten-Owe
Upptäckter
Emigranter
Hemorter
Yrken
Skepp
Historia
Ordlista
Källor
Teknik

Jordbruk, lantbruk (bönder, lantbrukare)
NE: jordbruk lantbruk bonde lantbrukare

Jordbrukare, hemmansägare, åbo (1) Person som yrkesmässigt bedriver jordbruk på egen fastighet.

Källa: Nationalencyklopedin jordbrukare hemmansägare åbo(1)

Anders Andersson, Börje Andersson, Per Andreas Börjesson, Anders Kollberg, Olof Sellman, Valdemar Sellman, m.fl.

Arrendator, landbo, åbo (2), torpare Person som nyttjar någon annans jordegendom.

Källa: Nationalencyklopedin arrendator landbo åbo(2) åborätt torp torpare

Benjamin Block, Thalenius Börjesson, August Leonard Karlsson Trygg, Jöns Olofsson, Axel Sellman, Anders Torkelsson, m.fl. (vissa kan vara åbo (1))

Lantarbetare, dräng, piga Anställd inom jordbruket.

Källa: Nationalencyklopedin lantarbetare dräng piga

S

Rättare Arbetsledare i jordbruket.

Källa: Nationalencyklopedin rättare

S

Inspektor, gårdsfogde Förvaltare eller uppsyningsman på större lantbruk.

Källa: Nationalencyklopedin inspektor fogde

Jonas Petersson 1740-1798 ffmmfff

Fiske  NE: fiske

Fiskare Person som är beroende av fisket för sin försörjning.

Källa: Nationalencyklopedin fiskare

S

Sjöfart  NE: sjöfart bondeseglation

Besättningsman Person som tillhör besättningen på fartyg, vanligen med undantag för befälet.

Källa: Nationalencyklopedin besättningsman

Släktingar: Kenny Gustafsson mmm-ydss

Båtsman Arbetsförman inom däcksavdelningen på större handelsfartyg (1). Indelt militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord (2).

Källa: Nationalencyklopedin båtsman(1) båtsman(2)

S

Kofferdi kapten, skeppare, styrman, osv
(Coopvardie)
Arbetade inom handelsflottan.

Källa: Nationalencyklopedin kofferdi- kofferdi

S

Konstapel
(Coopvardie Constapel)
Andre styrman.

Hans Adolf Petersson 1815- g m fmff-y-d (kusin t fmf)

Matros Sjöman inom däcksavdelningen på handelsfartyg.

Källa: Nationalencyklopedin matros

S

Sjökapten, kapten Befälhavare på fartyg. Den högsta behörigheten för fartygsbefäl.

Källa: Nationalencyklopedin sjökapten kapten

S

Sjöman Person som har sjötjänst som yrke.

Källa: Nationalencyklopedin sjöman

S

Skeppare, skutskeppare En vardaglig term för befälhavare på fartyg och en äldre benämning på den lägsta examen för fartygsbefäl.

Källa: Nationalencyklopedin skeppare skuta

S

Styrman Befälsbefattning på handelsfartyg.

Källa: Nationalencyklopedin styrman

S

Handel  NE: handel affär bod butik handelsbod

Affärsbiträde, expedit Person anställd som försäljare i affärslokal.

Källa: Nationalencyklopedin affärsbiträde expedit

Gunilla Tullock mmm-ydd, Ulf Sellman f-bss

Bodgosse S
Handlare, handlande, handelsman, affärsägare, butiksägare Person som yrkesmässigt bedriver detaljhandel.

Källa: Nationalencyklopedin handlare handlande handelsman

Gertrud Sellman g m f-b

Hökare

Livsmedelshandlare, vilken förestod ett hökeri (hökarbod), en enklare form av handelsbod, som i liten skala sålde livsmedel till närboende.

Källa: Nationalencyklopedin hökare

Sven Staaf 1783-1823 g m fffff-y

Lanthandlare Innehar dagligvarubutik på landsbygden. I äldre tid var handelsbodar blott tillåtna i städerna. Från 1846 fick butik öppnas om den låg minst 3 mil från närmsta stad. År 1864 upphävdes denna begränsning.

Källa: Nationalencyklopedin lanthandel

S

Viktualie-
handlande
Livsmedelshandlare.

Källa: Nationalencyklopedin viktualier

Anders Johan Sellman 1783-1833 fffff

Hantverk  NE: hantverk hantverkare skråväsen

Bagare, bageriarbetare Anders Gustav Sellman 1811-1833 ffff-b, Linda Sellman g m f-bss
Bleckslagare, plåtslagare S
Elektriker S

Gördelmakare

Hantverkare som ursprungligen tillverkade bälten, remmar och seldon av läder med beslag av metall, i regel mässing. Vid slutet av 1600-talet hade tyngdpunkten i yrket förskjutits till metallarbeten som beslag, spännen, kedjor, skålar och knivar.

Källa: Nationalencyklopedin gördelmakare

Lorents Björsell -1789 ffffmf

Handskmakare  
Hattmakare, modist Person som tillverkar herr- resp. damhattar.

Källa: Nationalencyklopedin hattmakare modist

Johan Fredric Sellman 1808-1860 ffff-b, Maria Charlotta Staaf 1844-1897 fffff-ysd (nästkusin t fff), Stig Carlsson g m f-bd (kusin)

Hårfrisör / Hårfrisörska S

Karduansmakare

Ett av de fyra garvarehantverk som ingick i den svenska skråordningen. Karduansmakaren tillverkade inte enbart karduanläder, utan även andra tunna läderkvaliteter för bl.a. bokbinderi, finare skoovanläder och möbelklädsel. Råvaran var får-, get- och kalvskinn.

Källa: Nationalencyklopedin karduansmakare

Olof Sellman 1819-1890 ffff (gesäll)

Målare S
Perukmakare S
Sadelmakare S
Skomakare S
Skräddare S
Smed Axel Sellman 1851-1922 fff
Snickare S
Tapetsör S

Tjänstemän  NE: tjänsteman

Fyrmästare Den lokala chefen på de fyrplatser som är ständigt bemannade.

Källa: Nationalencyklopedin fyrmästare

S

Fyrvaktare S
Fyrbiträde S
Biskop En biskop i Svenska kyrkan är framför allt prästernas förman, och det är dessas förvaltning som granskas vid visitationer.

Källa: Nationalencyklopedin biskop

Carl Block 1874-1948 ffmf-yss (nästkusin t ff)

Kyrkoherde Innehavare av befattning som präst i pastorat i Svenska kyrkan.

Källa: Nationalencyklopedin kyrkoherde

Olof Warelius 1650-1708 mfffmfff

Komminister Innehavare av befattning som präst i pastorat i Svenska kyrkan, medhjälpare till kyrkoherden.

Källa: Nationalencyklopedin komminister

Anders Herder Block 1837- ffmf-ys (kusin t ffm)

Lots S
Dragon Ursprungligen beriden soldat som stred till fots. Skillnaden mellan dragoner och vanligt kavalleri i fråga om stridssätt försvann efter hand och senast under 1700-talet.

Källa: Nationalencyklopedin dragon

S

Hautboist Statsanställd musiker av underofficers rang.

S

Korpral Från 1972 den lägsta befälsgraden i svenska försvarsmakten. Tidigare fanns den lägre graden vice korpral.

Källa: Nationalencyklopedin korpral

S

Sergeant Till 1972 lägsta underofficersgrad och därefter till 1983 lägsta plutonsofficersgrad; nu tjänstegrad enbart för värnplikts- och hemvärnsbefäl.

Källa: Nationalencyklopedin sergeant

S

Frälselänsman, frälseinspektör Privat länsman?

Källa: Nationalencyklopedin länsman kronolänsman

Per Persson Blåck 1679-1742 ffmfffff

Häradsskrivare Chef för lokal skattemyndighet i ett fögderi.

Källa: Nationalencyklopedin häradsskrivare

S

Kämnär

Medlem av kämnärsrätten, lägsta rättsinstans i städerna från medeltiden fram till 1849.

Källa: Nationalencyklopedin kämnärsrätt

Johan Sellman 1755-1836 ffffff

Polisman Anställd inom polisen. Konstapel användes tidigare som benämning på lägre polistjänsteman.

Källa: Nationalencyklopedin polisman

Lennart Sellman ff-b-ss (nästkusin)

Rådman 1. Juridiskt utbildad ledamot av tingsrätt eller länsrätt. Rådmanstjänsterna är ordinarie domartjänster som tillsätts av regeringen.
2. Icke juridiskt utbildad ledamot av rådhusrätten i mindre städer före 1948.

Källa: Nationalencyklopedin rådman(1) rådman(2)

Bengt Lund 1724-1760 ffffffm-b, Hjalmar Victor Odhelius 1858- g m fff-yd (kusin t ff)

Stadstjänare
(Stadsbetjänt)

Tjänsteman som på 1600-talet dagtid skötte ordningen på stadens gator. Senare övergick tjänsten mera till att vara vaktmästare på rådhuset. Ordningen på gatorna togs över av gevaldiger (före 1850 benämning på poliskonstapel).

Lorents Björsell -1789 ffffmf

  • Sjukvården
Barnsköterska Gladys Johnson mf-bd
Hemtjänsten S
Läkare S
Psykolog S
Sjuksköterska S
Äldrevården S
  • Skolan
Förskollärare S
Lärare S
Kustroddare S
Kustupp-
syningsman
S
Kustöverupp-
syningsman
S
Tullskrivare S

Övriga yrken

Byggnadsarbetare  
Byggmästare  
Chaufför, kusk  
Försäljare  
Grävmaskinist  
Hushållerska  
Ingenjör  
Kock  
Konstnär  
Kontorist  
Kvarnägare  
Köksmästare  
Mejerist, mejeriarbetare  
Pensionatägare  
Projektledare  
Riksdagsman Albin Toftered 1879-1959 g m fff-bd
Schaktmästare  
Servitris  
Skogvaktare  
Stuveriarbetare  
Sömmerska, stickerska  
Telefonist  
Typograf  
Verkmästare  
Åkare  

Jordbruk
Fiske
Sjöfart
Handel
Hantverk
Tjänstemän
ÖvrigaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com
hublot replica
cartier replica uk
rolex replica sale
rolex replica sale
rolex replica uk
tag heuer replica uk