Startsida Uppåt Historia, forntiden

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

Tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet.

Här beskrivs tiden fram till vikingatidens slut 1066.

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

Senaste istiden, - 6800 f Kr

  Sverige har drabbats av flera istider. Under den senaste täcktes halva Europa från Alperna till polcirkeln av en väldig glaciär. Norges nordkant lär ha legat isfri och var möjligtvis bebolig.    

Stenålder, 6800 - 1500 f Kr

6800 Under de första 2000 åren var Östersjön en insjö. Skåne hade alltså landförbindelse med Danmark och Tyskland. Östersjöns avlopp gick över Mellansverige genom en ränna som kallas Svea älv. Mälarlandskapen och Östergötland låg under vatten. En boplats vid Gottskär i Onsala har hittats som man tror är från 7000-6000 f Kr.  
5000 Havet bryter igenom Bälten och Öresund. Sötvattnet i Östersjön blandas med det salta Atlantvattnet.    
2500 Klimatet var bra och åkerbruksbygderna i Skåne och Västergötland var förhållandevis välbefolkade. Man uppför där väldiga monument som krävde god tillgång på arbetskraft i likhet med Egyptens pyramider några hundra år tidigare.    
2000 Sverige erövras av en annan civilisation som bygger mycket mindre gravar och som anses ha infört hästen och hjulet. Utgrävningar vid Hallehög i Onsala (vid vägen ut mot Vässingsö) har gett 900 flintredskap och 5000 krukskärvor. Dessa är av liknande typ som hittats i Jylland, men inte i övriga Västsverige.  

Bronsålder, 1500 - 400 f Kr

1500 Sveriges kuster har nu stigit upp ur havet och antagit sitt nuvarande utseende.

Lysande stormannakultur med stora klasskillnader. Soldyrkan. Lurar. Hällristningar. Stor mängd fynd av vapen, kärl, smycken och t o m kläder.

   
600 Temperaturen sjunker våldsamt under loppet av ett par generationer.    

Keltisk järnålder, 400 - 0 f Kr

       

Romersk järnålder, 0 - 400

       

Folkvandringstid, 400 - 550

       

Vendeltid, 550 - 793

       

Vikingatid, 793 - 1066

793 En nordisk sjöflotta anföll klostret Lindisfarne på Englands ostkust och plundrade det    
800 Birka anläggs.    
812 Norrmännen intog stora delar av Irland.    
829 Ansgars första besök i Birka.    
836 Norrmännen grundlägger Dublin.    
867 Danskar intar York.    
870 Island upptäcks.    
911 Gånge-Rolf (Rollo), från Skåneland, får Normandie efter en fred med frankerkungen Karl den enfaldige.    
960 Harald Blåtand kristnas.

Birka läggs ner.

   
1000 I Norge började kung Olaf Tryggvason bli så mäktig att han var ett ständigt hot mot Sveriges västligaste provinser. Dessutom hade Tryggvason varit högst oförsiktig i sina relationer till den danska kungen Sven. Då lierade sig Kung Sven och Olof Skötkonung med varandra för att sätta den uppstudsiga norrmannen på plats.

Svenskar och danskar deltog i slaget vid Svolder år 1 000, där den norska kungen blev dödad. Danmark och Sverige delade efter det helt enkelt upp Norge mellan sig.

   
1008 Olof Skötkonung (skattekungen) döps.    
1013 Sven Tveskägg erövrar England.    
1014 Norrmännen förlorar stora delar av Irland. Dublin var dock i nordiska händer till 1171.    
1066 Slaget vid Hastings, danskarna förlorar England till normanderna (som också var ättlingar till vikingar).    
 

NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com