Startsida Uppåt Historia, 1800-talet

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

1809 - 1899

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

1809 Gustav IV Adolf avsätts. Se även Gustavianska tiden    
1812 Napoleons fälttåg mot Ryssland.    
1814 Efter förlusten av Finland planerade Sverige att erövra Norge från Danmark. Upprinnelsen var att Napoleon hade belägrat Svenska Pommern. År 1813 började svenska trupper överföras till Pommern. Ryssland och Preussen lovade stödja Sverige. Efter fältslagen i Nordtyskland tågade Karl Johan 1813 med den svenska armén mot Danmark. Danskarna besegrades på 4 dagar och i freden i Kiel 1814 erhöll Sverige Norge.

Svensk-norsk union till 1905.

   
1815 Napoleon besegras vid Waterloo.

Wienkongressen.

   
1818 Jean Baptiste Bernadotte blir kung Karl XIV Johan (1810?).    
1819     Olof Sellman föds, Vänersborg.
1820     Vigsel Anders Kollberg och Talena Andersdotter, Kolla, Tölö.
1824     Benjamin Block föds, Vassbacka, Fjärås.
1825     Anna Lena Kollberg föds, Kolla, Tölö.
1826 Det första fotografiet.   Carl Persson Trygg, föds.
1827 Laga skifte påbjuds.    
1829 George Stephenson bygger det första ånglokomotivet (1814?).    
1830 Många missväxtår i rad i hela landet.

Aftonbladet startas.

   
1832 Göta kanal öppnas.   Anders Kollberg dör, Kolla, Tölö.
1833     Anders Johan Sellman dör, Vänersborg.

Conrad Johannisson föds.

1834 Koleraepidemi Natten till den 5 oktober hemsöktes Vänersborg åter av en förödande brand, som lade nästan hela staden i aska. Kyrkan lyckades man med knapp nöd rädda.

Efter branden grundades den nya stadsbebyggelsen efter 1600-talets rutnätsplan. Planen präglades av hänsyn till brandrisken: Plantaget eller "Kulturaxeln" liksom två breda trädplanterade gator, Edsgatan och Vallgatan bildade en brandgata. Rutnätsplanen från 1600-talet bestod och gör det alltjämt idag.

 
1836     Johan Sellman dör, Vänersborg.
1839 Första konstgödningen.    
1840     Carl Edvard Sellman med familj och mor flyttar till Varla, Tölö
1841     Olof Sellman flyttar till sin bror i Varla, Tölö.
1842 Beslut om allmän folkskola.   Vigsel Olof Sellman och Anna Lena Kollberg, Kolla, Tölö
1844 Morse sänder det första telegrammet mellan Washington och Baltimore.   Ulrica Björsell dör, Varla, Tölö.
1845 Lika arvsrätt för män och kvinnor.

Första symaskinen.

  Carl Edvard Sellman väljs till sockennämndens  ordförande i Tölö.
1846 Skråtvånget avskaffades.

Lanthandel (handelsbod på landet) fick öppnas.

Brand i Åmål, då 90 procent av staden eldhärjades.

Stadsbranden i Kungsbacka.

 
1847 En professor i Lund påstår att Sverige en gång varit täckt av is. Det dröjer till en bit in på 1900-talet innan detta kommer in i skolböckerna.

Barnsängsfeberns orsak funnen.

   
1848     Mathilda Johansson föds, Spekeröd.
1849 Lagmansrätten och Kämnärsrätten upphävdes.   Börje Johansson föds, Brännö, Göteborg.
1850     Charlotta Block föds, Vassbacka, Fjärås (3:e barnet av 8).
1851 Första gipsförbandet.   Axel Sellman föds, Kolla, Tölö (4:e barnet av 12).
1852     Johan Nestor Karlsson Trygg föds, Svenneby (2:a barnet av 11).
1853 Telegraflinje mellan Stockholm och Uppsala    
1856 Ogift kvinna kunde vid 25 års ålder begära att bli myndig.

Den första egentliga järnvägen mellan Örebro och Nora invigs.

Kyrkan i Tölö uppförs (över en gammal).  
1859 Charles Darwin framlägger sin teori om arternas uppkomst.   Olof Sellman väljs till sockennämndens  ordförande i Tölö.
1861 Alla ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 år.

Italiens enande.

   
1862 Järnvägen Stockholm - Göteborg (västra stambanan) invigs, restid 14 timmar.    
1863     Helena Conradsdotter föds, Hamburgö (7:e barnet av 9).
1864 Danmark förlorar Slesvig-Holstein Nuvarande kyrkan i Kungsbacka uppförs, den som byggdes 1852 var man tvungen att riva.  
1865 Tvåkammarriksdag istället för ståndsriksdag.

Slaveriet upphävs i USA.

   
1867 Två svåra missväxtår efter varandra. Hårdaste drabbades de norrländska landskapen samt Dalarna och Värmland. På vissa håll måste en tredjedel till hälften av alla kreatur slaktas. Torkan 1868 drabbade i första hand landets södra halva.

Dessa nödår satte bl a fart på emigrationen till Amerika.

  Talena Andersdotter dör, Kolla, Tölö.
1870 Edison uppfinner den elektriska lampan.

Fransk-Tyska kriget.

   
1871 Tysklands enande.    
1873 Kronan införs som myntenhet i Norden.    
1875 Bell får patent på den första telefonen.    
1878 Metersystemet tas i bruk.   Gerda Andersson föds, Gräppås, Vallda (6:e barnet av 12).

Vigsel Börje Johansson och Mathilda Johansson, Göteborg.

1879 Edisons glödlampa. Bergslagens Järnvägar (BJ) drogs genom Åmål.

Petter Larsson som var vågmästare lyckades förmå Bergslagernas Järnvägar att förlägga sina reparationsverkstäder till Åmål. Detta förändrade allt för Åmål, människor flyttade in till staden och blev arbetare på Bergslagernas Järnvägar och Åmåls uppväxande industrier.

 
1880     Vigsel Axel Sellman och Charlotta Block.
1881     Valdemar Sellman föds, Häcklehagen, Onsala
1885     Charles Johansson föds, Vinga, Göteborg.

Charlotta Block dör, Axels syster Alma tar hand om de minsta barnen.

1886 Benz bil.    
1889 Eiffeltornet byggs.   Vigsel Johan Nestor Karlsson Trygg och Helena Conradsdotter, Tyfta, Svenneby.
1890   I mars föds Evert Taube på Vinga (själva födseln i Göteborg) där hans far är fyrmästare. Ca 25 personer bor på ön. Olof Sellman dör, Axel flyttar tillbaka till Kolla, Tölö.

Börje Johansson är fyrvaktare på Vinga och morfar är fem år. I december flyttar dom till Malö där Börje blir fyrmästare.

1895     Vigsel Valdemar Sellman och Gerda Andersson.
1897 Marconis radio.    
1898     Ebba Johansson föds, Nasseröd, Svenneby.
1899     Helena Conradsdotter dör, Ebba tas om hand av sin moster Lovisa, Väderöarna.
 

Föregående NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com