Startsida Uppåt Historia, medeltiden

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

Tiden från kristnandet till reformationen, 1066 - 1521.

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

1066 Slaget vid Hastings, danskarna förlorar England till normanderna (som också var ättlingar till vikingar).    
1068   Skåneland (Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm) beskrivs som Danmarks rikaste del med dess talrikaste befolkning.

Det danska Riket organiseras i Jylland, Själland med öarna och Skåneland. Varje Land har sitt ting i Viborg, i Ringsted och i Lund, som bl.a. väljer de danska kungarna.

 
1080 Hednatemplet i Uppsala skövlas.    
1096 Första korståget.    
1104 Norden blir egen kyrkoprovins under biskopen i Lund.    
1143 Lübeck grundas.    
1145 Lunds domkyrka invigs.    
1156 Kung Sverker mördas.    
1160 Erik den helige mördas.    
1164 Svensk ärkebiskop i Uppsala.    
1187 Esterna bränner Sigtuna.    
1200   Redan på 1200-talet bedrevs i norra Halland en livlig sjöhandel. Gåsekil, nuvarande Gottskär, var en gammal marknadsplats och fick tillsammans med Kungsbacka under denna tid stadsrättigheter.  
1219 Reval grundläggs.    
1220 Marstrand grundas.    
1224 Mongolerna erövrar södra Ryssland.    
1226 Falu koppargruva tas upp.    
1227 Djingis Khan dör.    
1230   Skatter i Tölö med omgivning  
1240 Västgötalagen.    
1250 Stockholm grundläggs.    
1252 Sorbonne grundas i Paris.    
1253   Sverige och Norge beslutar att angripa Danmark. Danske kungen Kristoffer erbjuds en förlikning i vilken Halland ska lämnas som pant. Kristoffer vägrar fullfölja förlikningen och staden Aranäs vid Viskans mynning bränns.  
1256   Halland härjas av en norsk flotta, Aranäs bränns åter och försvinner ur historien.  
1262 Island läggs under Norge.    
1266 Birger Jarl dör.    
1275 Slaget vid Hova.    
1278 Biskop i Skara.    
1285 Gotland blir svenskt.    
1292 Marco Polo återvänder från Kina.    
1299 Oslo blir norsk huvudstad.    
1306 Håtunaleken, Tyrgil Knutsson avrättas. Halmstad (Brooktorp) får stadsprivilegier.  
1317 Nyköpings gästabud.    
1319 Magnus Eriksson kung i Sverige och Norge.    
1320 Dantes "Divina Commedia".    
1332 Magnus Eriksson inlöser Skåneland.    
1335 Träldomen avskaffas officiellt.    
1343 I en fred avträder den danske kungen Valdemar Atterdag Skåneland till den svensk-norske kungen Magnus Eriksson.    
1350 Digerdöden (pest), ca 1/3 av befolkningen dör.

Magnus Erikssons lands- och stadslagar.

   
1360 Valdemar Atterdag återtar Skåneland.    
1361 Valdemar Atterdag brandskattar Visby.    
1366 Valdemar Atterdag återtar sina forna besittningar och lite till.    
1373 Den heliga Birgitta dör.    
1388 En delegation svenska stormän kom överens med drottning Margareta av Danmark och Norge att den svenska kronan skulle överlåtas till henne eller till hennes son. De tre nordiska länderna var nu samlade mot den hatade Albrekt av Mecklenburg Ett stort slag vid Falköping, där den tyska armén besegrades och Albrekt av Mecklenburg blev tillfångatagen.  
1397 Kalmarunionen bildas,  drottning Margaretas son Erik av Pommern kröntes till regent över de tre rikena.    
1434 Engelbrekts resning.    
1435   Engelbrekt gör uppror och tågar mot bl a Halland. Större delen av Halland erövras.  
1450 Möte mellan danska och svenska stormän i Halmstad, man enas om "evig fred" ska råda mellan de två länderna.    
1436 Arboga möte, Engelbrekt mördas.    
1451 Svensk-danskt krig, kanoner tas i bruk för första gången.    
1455 Gutenbergs bibel.    
1477 Uppsala universitet grundas.    
1479 Köpenhamns universitet grundas.    
1492 Efter 61 dagars segling nådde Kristoffer Columbus det som än idag kallas de Västindiska öarna.    
1497 Vasco da Gama finner sjövägen till Indien.    
1500 Sverige (med tillhörande Finland) hade omkring en miljon invånare.

Brätte (söder om nuvarande Vänersborg) var en av Sveriges 39 städer och huvudort för Vänersjöfarten. Hit forslades det värmländska järnet. Från Brätte måste allt gods fraktas på landsväg till Lilla Edet med hästkärror förbi fallen i Vargön och Trollhättan

Gåsekil (Gottskär) utvecklades till en betydande marknadsplats och var en stad med eget kapell.
 
1503 Lionardos "Mona Lisa".    
1517 Martin Luther spikar upp sina teser i Wittenberg.    
1519 Cortez erövrar Mexico.    
1520 Stockholms blodbad.    
1521 Gustav Vasas resning.    
 

Föregående NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com