Startsida Uppåt Historia, vasatiden

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

Inleddes med Gustav Vasas makttillträde 1521 och avslutades med Kristinas abdikation 1654. Den har ofta uppdelats i en äldre och en yngre Vasatid, där Gustav II Adolfs trontillträde 1611 har bildat gräns och samtidigt markerat inledningen till stormaktstiden.

Här beskrivs tiden 1521 - 1611.

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

1521 Gustav Vasas resning.    
1523 Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni efter att, med hjälp av pengar från Lübeck, ha befriat Sverige från danskarna.

Genom reformationen bryts kyrkans makt och flyttas över till kungen. Från kloster och kyrkor konfiskeras silver och kyrkklockor som smälts ner.

För att effektivt kunna ta ut skatt av folket påbörjas en folkregistrering och 1524 kom jordeboken, dåtidens fastighetsregister.

Han gör Sverige till ett arvrike 1544 och säkrar därmed sin släkts politiska makt.

   
1524 Dansk-svensk fred.    
1526 Nya Testamentet på svenska.    
1537 Norge blir dansk provins.    
1542 Hela Bibeln på svenska.

Dackefejden.

   
1551 Helsingfors grundläggs.    
1560 Gustav Vasa dör och äldste sonen Erik blir kung.    
1561 Estland blir svenskt.    
1563 Hertig Johan kapitulerar i Åbo. Det nordiska sjuårskriget börjar. Danskarna erövrar Älvsborgs fästning, Halmstad anfalls av svenskarna men lyckas ej inta staden.  
1565 Sverige tvingas lösa ut Älvsborgs fästning, Älvsborgs första lösen. Varberg bränns ned av svenskarna och slottet intas.

Svenskarna förlorar slaget vid Axtorna hed, Halland.

 
1567 Sturemorden.    
1568 Erik XIV avsätts och fängslas av sina bröder Johan och Karl i förbund med adeln. Johan blir kung. Norrmän och danskar plundrar Dalsland och Värmland efter att svenskarna gjort detsamma på norska sidan.  
1569   Danmark återtar Varbergshus efter en belägring.  
1571 Sveriges enda hamn mot väster, Älvsborg nära nuvarande Göteborg, erövras av danskarna och får senare dyrt köpas tillbaka.

Första skolordningen.

   
1578   Getakärrs (Gamla Köpestads) stadspivilegier indras och övergår till Ny Varberg.  
1582 Gregorianska kalendern införs i den katolska världen.    
1588 Spanska armadan går under.    
1592 Johan dör och sonen Sigismund ärver kronan. Han var katolik och redan vald till kung i Polen.    
1598 Sigismund besegras av sin farbror, Karl, i ett slag vid Stångebro i Östergötland.    
1601 Shakespeares "Hamlet".    
1605 "Don Quixote"

Australien upptäcks.

   
1611 Karl IX dör och Gustav II Adolf blir kung 17 år gammal.    
 

Föregående NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com