Startsida Uppåt Historia, stormaktstiden

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

Perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

Våra äldsta kända anor är från denna tid.

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

1611 Karl IX dör och Gustav II Adolf blir kung 17 år gammal.    
1612   Danskar plundrar Dalsland.

Varberg bränns ned av svenskarna.

 
1613 Freden i Knäred, de gamla gränserna fastställs och Älvsborg tas i pant av danskarna i sex år. Älvsborgs andra lösen på en miljon riksdaler.

Ny vägförordning där  Sverige börjar att ta språnget från "klövjestig till indelta vägar". Kungsvägar indelades med rastställen för varje 2 mil.

   
1619 Sista avbetalningen på Älvborgs lösen sker vid "Kungamötet" i Halmstad mellan Christian 4 och Gustaf II Adolf. Göteborg grundas.  
1621 Allt hantverk och handel utanför skråsystemet förbjuds.    
1624   Kungliga Westgötha-Dahls regemente sätts upp i Vänersborg.  
1630 Sverige går med i 30-åriga kriget. Under krigets tre första år dör 15 000 svenska och finska soldater.   Helge Månsson föds.
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen.    
1634 Landet delas in i 12 län ledda av landshövdingar.    
1635     Anders Matsson Rijs föds, Tölö.
1636 Postväsendet grundas. Läs- och skrivkunniga postbönder skulle finnas var 2 – 3 mil längs kungsvägarna.

"De ska ha två drängar till hjälp – så snart de hör posthornet från endera hållet ska de oavsett väder och vind skicka posten vidare. Postdrängen får ej använda mer än två timmar per mil  annars blir denne omedelbart avsatt och får därtill 8 dar i kistan på bröd och vatten."

   
1640   Brätteborna beordrades att flytta till Huvudnäsön där Vänersborg grundas.  
1643   Åmål får stadsprivilegiebrev. "Åhmula backe" som var områdets viktigaste marknadsplats gavs möjlighet att få kontroll över bl a export av timmer till Norge.  
1644 Drottning Kristina blir myndig. Vänersborg får stadsprivilegier, flyttningen från Brätte är klar.  
1645 Freden i Brömsebro, Sverige fick Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och (på 30 år) Halland av Danmark-Norge.

Världens äldsta tidning, Post- och Inrikes Tidningar börjar utkomma.

Under den så kallade Hannibalfejden krigshärjades Åmål av norska trupper.  
1648 Freden i Westfalen, 30-åriga kriget slut.    
1649 Full hungersnöd i landet. Vägarna var fulla av tiggare. Den värmländske studenten P. Gyllenius skriver i sin dagbok "och lågo på vägarna och annorstädes hopetals döda av hunger". Tullkammare i Malesund.  
1650 Drottning Kristinas kröning.   Olof Warelius föds.
1653   Sverige hade stora skulder efter 30-åriga kriget och drottning Christina pantsätter inte mindre än 357 hemman i det nyvunna Halland till en av de svåraste fordringsägarna, den holländske köpmannen Adrian Trip, måg till Lois De Geer. Först på 1930-talet avvecklades de sista Tripska frälseräntorna.  
1654 Drottning Kristina abdikerar.    
1655 Nya Sverige går förlorat.    
1657 Danmark anfaller.    
1658 Tåget över isen på Lilla och Langeland Bält av Karl X Gustav med armé som kom från Polen.

Vid freden i Roskilde fick Sverige av Danmark-Norge Skåneland (Skåne, Blekinge, Halland samt Bornholm) och Bohuslän.

   
1660 Bornholm lämnas tillbaka till Danmark.    
1669   Åmåls gamla kyrka byggdes.  
1676   Gyldenlövefejden, Vänersborg och Åmål plundras och bränns av danskar och norrmän.

Danskarna skövlade och brände alla hus på Brännö och tog all gröda.

Sverige vinner över danskarna vid slaget vid Fyllebro. Sista slaget på halländsk mark.

 
1679 Karlskrona blir örlogshamn. Liknande planer fanns för Mönster i Onsala. Åmål plundrades och brändes igen.

Vänersborg blir residensstad för Älvsborgs län.

Per Persson Blåck föds
1680 Vid Karl XI reduktion återtar staten stora delar av den jord som tidigare delats ut till adeln. Bröllop på Skottorps slott i Halland mellan Carl XI och danske kungens syster Ulrika Eleonora. Börje Olsson föds
1682

Indelningsverket införs. Redan tidigare hade man tilldelat soldater speciella namn. Ett system med soldatnamn infördes helt i det nya indelningsverket.

Vid anställningen blev den nye soldaten tilldelad ett soldatnamn av sin Kompanichef. Namnen utdelades ganska fritt, kanske även efter förslag från de nye soldaten. Soldatnamnet skulle vara unikt inom kompaniet. Däremot kunde samma namn förekomma på andra kompanier inom regementet.

   
1684     Helge Matzson föds
1686 En ny kyrkolag där kyrkan ålades att föra böcker över husförhör, födslar, vigslar, dödsfall och flyttningar.    
1689     Jöns Olofsson föds, Vrångö, Göteborg.

Hans Helgesson föds, Kolla, Tölö.

1696 Tidig frost förstörde en stor del av skörden. Särskilt hårt drabbades Finland. En tredjedel av Finlands befolkning svalt ihjäl. Åmål har 85 bebyggda tomter och ca 260 innevånare varav 11 hantverkare.  
1697 Karl XII blir kung 15 år gammal.

Slottet Tre Kronor brinner ner.

   
1700 Slaget vid Narva. Med en armé på 10.000 man besegrar Karl XII en rysk här på 30.000 man. Narva som då tillhörde Sverige var åter fritt.

Efter Narva tågar Karl XII mot Polen. Efter 4 års krig står Sverige som segrare.

  Helge Månsson dör, Kolla, Tölö.
1701     Anders Matsson Rijs dör, Kolla, Tölö.
1702 Livegenskapen upphävs i Danmark.    
1703 S:t Petersburg grundläggs.    
1707 Sveriges armé på 35.000 man lämnar Polen och tågar mot Ryssland     
1708 Åren 1708 och 1709 drabbades landet av missväxt.   Olof Warelius dör, Styrsö, Göteborg.
1709 Slaget vid Poltava. Av armén återstår nu 25.000 man, den praktiskt taget förintas och kungen skadas. Omkring 16.000 soldater och officerare tas tillfånga, ca 7.000 stupar. Med återstoden av armén drar sig nu Karl XII till Bender i Turkiet. Där blir de kvar till 1714.    
1710 Pest, 100.000 dör.

Riga, Reval och Viborg faller.

   
1716   Såväl lanthandeln som fraktfarten på Vänern var nästan så gott som avstannad. I Åmål rådde allmän nöd och fattigdom. Invånarantalet hade visserligen något ökats efter sekelskiftet, men ökningen hade till största delen berott på inflyttning från omnejden af utfattiga och inhysesfolk. Approximativt beräknat torde det icke ha uppgått till mer än 370 personer, hvilket var 120 mindre än Vänersborgs vid samma tid.  
1718

Den 30 november, vid Fredrikstens fästning, träffas Karl XII av en kula och dör

Dalsland har vid flera tillfällen spelat rollen som basområde i krigstider, bl a under Karl XII:s anfall mot Norge 1718.

Regementet på 1200 man hade marscherat över Karlskoga, Kristinehamn, Karlstad och vidare mot Dal. Den 24 oktober bryter de upp från Åmål.

Lasse i Gatan dör 29 år gammal.

Anders Sellman föds (Åmål?, Karlstad?).
Äldsta Sellman vi hittat.
 

Föregående NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com