Startsida Uppåt Historia, gustavianska tiden

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

Epok i svensk historia som avgränsas av Gustav III:s statskupp i augusti 1772 och Gustav IV Adolfs avsättning i mars 1809.

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

1772 Gustav III gör en statskupp och inför envälde. I den nya författning ingår tryck- och religionsfrihet. I november kommer Gustav III till Åmål och Vänersborg på sin Eriksgata. I Åmål har stadstjänaren Magnus Askengren (g.m. Britta Maria Sellman) och klockaren Petter Grönberg ansvaret för ordningen. Jöns Olofsson dör, Vrångö, Göteborg.
1776 Amerikas förenta stater bildas.    
1777   Den 23:e augusti brinner ca 1/3 av Åmål ner. En ny stadsplan antas.

Natten till den 25 september hemsöktes Vänersborg av en stor brand, i vilken kyrkan helt förstördes.

Anders Sellman dör, Åmål.
1779 Bönderna får rätt att köpa adelsjord och att jaga på egen mark. Vanliga människor får rätt att inneha landets ämbeten.

Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.

   
1782 Den första användbara ångmaskinen.   Vigsel Johan Sellman och Stina Caisa Wennerberg, Vänersborg
1783     Anders Johan Sellman föds, Vänersborg.
1785 Första mekaniska vävstolen.    
1788   Danska och norska soldater härjar i Dalsland och intar även Vänersborg och Åmål. Vigsel Erik Eriksson och Johanna Olsdotter, Brännö, Göteborg.
1789 Fängelset Bastiljen i Paris stormas, den franska revolutionen startas.

Gustav III:s andra statskupp.

  Hans Peter Block föds, Vassbacka, Fjärås.
1790 Slaget vid Svensksund, svenskarna vann sitt största sjöslag någonsin. Ryssarna förlorade 52 fartyg och 9.000 man, svenskarna endast 6 fartyg och 300 man. Efter denna förlust undertecknade den ryska kejsarinnan Katarina fredsförhandlingarna. Några landavträdelser gjorde dock ej Ryssland.    
1792 Gustav III skjuts vid ett attentat på operan i Stockholm den 16 mars av officeren Jacob Johan Anckarström.    
1794     Anders Kollberg föds, Kolla, Tölö.
1800   Trollhätte kanal blir klar och Vänersborg fick därmed direkt sjöfartsförbindelse med Göteborg och Västerhavet.  
1803     Anna Giertrud Hansdotter dör, Kolla, Tölö.

Helge Kollberg dör, Kolla, Tölö.

1804 Napoleon krönte sig själv till kejsare.    
1807 Enskiftet påbörjas i hela landet

Fultons ångbåt.

  Vigsel Anders Johan Sellman och Ulrica Björsell, Vänersborg
1809 Ett illa skött krig mot Ryssland 1808 - 1809 slutar med att Sverige förlorar Finland. 1808 kapitulerade Sveaborgs fästning vilket var ett hårt slag för det svenska försvaret av Finland.

Den 17 september i Fredrikshamn undertecknades freden med Ryssland som innebar att Finland och Åland avträddes. Detta var den tyngsta freden i vår historia. En tredjedel av landet och en fjärdedel av dess befolkning gick förlorade. Finland hade då varit svenskt sedan 1323.

Gustav IV Adolf avsätts.

Sista kriget på svensk mark.

   
 

Föregående NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com