Startsida Uppåt Historia, frihetstiden

Forntiden

Medeltiden

Vasatiden

Stormaktstiden

Frihetstiden

Gustavianska tiden

1800-talet

1900-talet

Period i Sveriges historia som sträcker sig från Karl XII:s död 1718 till Gustav III:s statsvälvning 1772. Namnet syftar på det "fria" statsskick som efterträdde det karolinska enväldet.

År

Sverige o Världen

Lokalt

Personligt

1718

Den 30 november, vid Fredrikstens fästning, träffas Karl XII av en kula och dör

Se stormaktstiden Anders Sellman föds (Åmål?, Karlstad?).
Äldsta Sellman vi hittat.
1719 Defoes "Robinson Crusoe"   Olof Jönsson föds, Vrångö, Göteborg.
1720     Anna Giertrud Hansdotter föds, Kolla, Tölö.
1721 Vid freden i Nystad förlorade Sverige de baltiska provinserna och delar av Karelen till Ryssland.

Under 1 månad bränner ryssarna stora delar av kusten från Gävle till Piteå.

   
1723     Hans Persson Blåck föds.
1725 Missväxt.    
1729   Hallands Landsbeskrivning  
1731     Hans Helgesson dör, Kolla, Tölö.
1734 Lag bestämmer att bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall i Sverige.    
1735     Swen Persson Wennersten dör, Västra Tunhem.
1736   I Åmål finns 108 yrkesidkare varav 26 hantverkare (ingen perukmakare).  
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm, lever till 1795.    
1742 Celsius termometer.    
1746   Carl von Linnés västgötaresa, runt Vänern samt genom Bohuslän.  
1748     Vigsel Anders Sellman och Lisken Lund, Åmål
1749 Befolkningsstatistiken påbörjas, förordning om storskifte.    
1752   Brinkebergskulle sluss, vid Vänersborg, invigs och löser problemet med nivåskillnaden mellan Vänern och Göta älv.  
1753 Gregorianska kalendern införs.   Anders Jansson föds, Vallda.
1754   Kyrkan i Åmål förlorade sitt torn i en storm.

Residenset i Vänersborg blir klart.

 
1755     Helge Kollberg föds, Kolla, Tölö.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. I Åmål finns 27 hantverkare, varav en perukmakare (Anders Sellman). Johan Sellman föds, Åmål.

Per Hansson Blåck föds.

1757 Storskifte införs    
1758     Erik Eriksson föds, Brännö, Göteborg.
1764     Anders Svärd föds.
1766 Första tryckfrihetsförordningen.   Vigsel Lorents Björsell och Brita Wennersten, Västra Tunhem.
1767     Olof Jönsson dör, Vrångö, Göteborg.
1770 I början av 1770-talet var det svår missväxt och 100.000 människor dog.

I Bonn föds Ludwig van Beethoven och lever till 1827.

   
1772 Gustav III gör en statskupp och inför envälde. I den nya författning ingår tryck- och religionsfrihet. Se Gustavianska tiden Jöns Olofsson dör, Vrångö, Göteborg.
 

Föregående NästaDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com